RODO

Posted on by

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st.o Statusie Szkoły Publicznej w Łomiankach
 2. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO , ponadto dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przetwarzane są na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. A RODO, oraz zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO
 3. Odbiorcą danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci będą wyłącznie organy państwowe i instytucje, którym przekazujemy dane na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Państwa ani Państwa dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki w szkole, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczegółowych. Dane osobowe podane na podstawie zgody będą przetwarzane na czas wyrażenia zgody bądź do czasu jej cofnięcia.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych Państwa, Państwa dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oczywiście jeżeli nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa oraz jest to techniczne możliwe.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Polityka Prywatności
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych
w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia o Statusie Szkoły Publicznej w Łomiankach
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia o Statusie Szkoły Publicznej w Łomiankach przywiązuje
szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową
www.szkolamuzycznalomianki.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”). Gromadzone w dziennikach
logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną Internetową. Nie
zabiegamy o identyfikację użytkowników Strony Internetowej. Dane identyfikacyjne użytkowników
Strony Internetowej nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej.
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane
do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz
informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio
  komputer użytkownika)
 2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 4. czas nadejścia zapytania,
 5. pierwszy wiersz żądania HTTP,
 6. kod odpowiedzi HTTP,
 7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
  przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 9. informacje o przeglądarce użytkownika,
 10. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
  Dane te nie są przypisywane do konkretnych osób korzystających ze Strony Internetowej. Dla
  zapewnienia jak najwyższej jakości Strony Internetowej, pliki z logami są przez nas okazjonalnie
  analizowane – w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron
  WWW są stosowane, czy Strona Internetowa nie zawiera błędów itp.
  Wykorzystywanie danych
  Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
  administrowania Stroną Internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza
  osobami upoważnionymi do administrowania Stroną Internetową. Na podstawie plików logów mogą
  być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania nie
  zawierają danych identyfikujących osoby korzystające ze Strony Internetowej.
  Mechanizm Cookies
  W związku z udostępnianiem zawartości Strony Internetowej stosuje się tzw. cookies, tj. informacje
  zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy
  każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o
  funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
  informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  użytkownika Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu
  internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
  numer.
  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 11. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
  korzystania ze Strony Internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
  użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
  dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 12. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony Internetowej
  korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 13. utrzymania sesji użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
  nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 14. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
  zainteresowań.
  Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
  o użytkownikach Strony Internetowej ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na Stronie
  Internetowej nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od
  użytkowników.
  Odnośniki do innych stron
  Strona Internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić
  odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza
  polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej.
  Zmiany
  W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
  modyfikacje do powyższego zapisu.