Koncerty Muzyki Polskiej

Posted on by

Wieczór słowno-muzyczny pt „Echa Kresów”

Kresy to dawne ziemie Rzeczypospolitej zabrane przez zaborców – w tym wypadku przez Rosję. Kto spędził tam dzieciństwo ten zapisał w sobie piękno tego obszaru. Nosiła je w swym sercu również Marcelina Darowska – patronka naszej parafii – poprzez Jej słowa, a także muzykę stamtąd pochodzącą udało się ukazać atmosferę tamtych miejsc. W dzień parafialnego święta – rocznicy beatyfikacji naszej Patronki przypomnieliśmy sobie postać Marceliny z Jej lat spędzonych właśnie tam, na ziemiach dzisiejszej Ukrainy. W wieczorze słowno-muzycznym “Echa Kresów” pani Elżbieta Kijowska czytając fragmenty listów Marceliny przybliżyła nam niezwykłą postać Marceliny, a duet fortepianowy Lucjusz Pinkosz i Olga Dumańska ożywili czar tamtych stron poprzez muzykę kompozytorów kresowych Juliusza Zarębskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wszystko zaś połączył genialną swą muzyką Fryderyk Chopin. Błogosławiona Marcelina tym bardziej więc sugestywnie do nas, ludzi XXI wieku, przemówiła. Jej głos sprzed ponad 170 lat był bardzo wyrazisty i poruszył nasze serca. Kreacja Pani Elżbiety Kijowskiej wywarła na nas mocne wrażenie. I znów możemy podziękować Panu Bogu za tak piękne doznania. Był to niezapomniany wieczór, który uświetnił nasze parafialne święto.

ks. Jerzy Wikieł – proboszcz.