Bogusław Kręgielewski

Posted on by

dr nauk. Studia w zakresie teorii muzyki, które odbywał w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie ukończył z wyróżnieniem. Równocześnie odbywał w tej samej uczelni studia dyrygenckie pod kierunkiem prof. Henryka Czyża, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora w dziedzinie dyrygentury na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

W latach 1982-84 kierował studencką orkiestrą kameralną „Artibus”. W latach 1984-1986 był dyrygentem Państwowej Operetki w Warszawie. W latach 1985-90 był kierownikiem artystycznym Włocławskiej Orkiestry Kameralnej, a w latach 1987-89 dyrektorem artystycznym Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej. W latach 1989-91 pracował jako dyrygent w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W sezonie 1992-93 stale współpracował z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie. W latach 1991-1996 oprócz działalności koncertowej prowadził działalność pedagogiczną w warszawskich szkołach muzycznych. W 1996 roku wraz z muzykami Państwowej Filharmonii w Kielcach założył orkiestrę kameralną „Capella Kielcensis”, której był kierownikiem artystycznym do 1997 roku. W 2006 roku został dyrygentem, a w latach 2007-2012 był kierownikiem muzycznym i dyrygentem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Od 2014 roku jest dyrygentem w Niepublicznej Szkole Muzycznej w Łomiankach.

Koncertował z polskimi orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi m.in. Wielką Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, orkiestrami Filharmonii Narodowej w Warszawie, filharmonii w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Białymstoku, Opolu, Olsztynie, Kielcach, Szczecinie, Koszalinie, Częstochowie, Wałbrzychu, Toruńską Orkiestrą Kameralną, Capella Bydgostiensis, Camerata Vistula oraz zagranicą: w Niemczech, Francji, USA, Kanadzie, Izraelu, Brazylii, Rosji, na Słowacji,Węgrzech, Łotwie i Ukrainie. Współpracował z orkiestrami Filharmonii Śląskiej w Katowicach, filharmonii w Rzeszowie, PRiTV w Warszawie i Krakowie.

Uczestniczył w festiwalach: „Warszawska Jesień” (1990 r. i 1992 r.), „Bratislavske Hudobne Slavnosti” w Bratysławie (1984 r.), I, II, IV i V „Forum Nowej Muzyki” w Warszawie (1983-1987), „Jeunesses Musicales” w Częstochowie (1986 r.) i Kielcach (1990 r.), Europejskim Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju (2006, 2008, 2011 r.), Festiwalu Tańca w Karmiel (Izrael 2007 r.). Dyrygował prawykonaniami i pierwszymi wykonaniami w Polsce utworów kompozytorów polskich i zagranicznych. Nagrywał dla Polskiego Radia i Telewizji. Wraz z P.Z.L.P.i T. „Mazowsze” nagrał płytę „Rozmyślajmy dziś” z pieśniami pasyjnymi i religijnymi. Uczestniczył w pracach komisji repertuarowych. Opracował i zinstrumentował wiele utworów muzycznych m.in. Chopina, Kurpińskiego i Szymanowskiego.