Ewa Skardowska

Posted on by

Ewa Skardowska – pianistka, doktor habilitowany i pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, jest absolwentką dyplomowych i podyplomowych studiów pianistycznych w tej uczelni, w klasach fortepianu Bronisławy Kawalli i Jana Ekiera oraz kameralistyki Mai Nosowskiej (dyplom z wyróżnieniem). Kontynuowała studia w ramach Post Graduate Diploma Program w Peabody Conservatory of Music w Baltimore (USA), w klasie Ellen Mack. Została laureatką czołowych nagród ogólnopolskich konkursów pianistycznych i uczestniczką wielu międzynarodowych festiwali i  kursów mistrzowskich, m.in. w Weimarze i Salzburgu. Była stypendystką Fundacji Kultury, Ministerstwa Kultury i Sztuki, salzburgskiego Mozarteum oraz Peabody Conservatory of John Hopkins University.

Od lat uprawia działalność koncertową, jako solistka i  kameralistka. Od ukończenia studiów występowała z wieloma artystami, najczęściej w składzie Varsovia Piano Trio (z Adamem Zarzyckim – skrzypce i Piotrem Hausenplasem – wiolonczela), w krajach europejskich, jak: Czechy, Słowenia, Białoruś, Turcja, Rumunia, Irlandia Płn., Wielka Brytania, Niemcy,  Francja, Gruzja, a także  w USA, Chinach, Egipcie i Indiach. W trio fortepianowym pianistka koncertowała m.in. podczas 50-tego Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Mariańskich Łaźniach (2009), II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Pekinie (2010), tournée Chopinowskiego  po Turcji (2010), Dni  Muzyki Andrzeja Kurylewicza w Steinway Hall w Londynie (2011 i 2012). Jako solistka występowała m.in. w Founders Benaroya Hall w Seatlle, Studio S-1 im. Lutosławskiego w Warszawie, Steiway Hall w Londynie, Trybunale Koronnym w Lublinie, Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów w Warszawie (2010-2017). Partnerowała również artystom zagranicznym: Claude’owi Delangle’owi, Davidowi Pituchowi -saksofon, Colby’iemu Fachrenbachowi-tuba, Rodney’owi Millerowi-baryton, Kirillowi Rodinowi-wiolonczela.

Koncertowała m.in. w Filharmonii Narodowej (2008), Filharmoniach Kieleckiej i Opolskiej (2010, 2013, 2014) i Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina (2009, 2011, 2018, 2020), festiwalach SPAM-u, Związku Kompozytorów Polskich, Muzyki Kameralnej w Radomiu i  Świebodzinie, „Międzynarodowych Dniach Muzyki” w Zamościu, Festiwalu Schulzowskim w Uniwersytecie Warszawskim oraz seriach koncertowych UMFC, Akademii Muzycznych w Łodzi i Bydgoszczy (2008-2020).

Pianistka wydała 4 płyty CD:

  • w 2006 dla DUX w Varsovia Piano Trio (tria fortepianowe L. Różyckiego, A. Panufnika, H. Kulenty, B. Chmielarza),
  • w 2008 dla Sarton (utwory kameralne B. Martinu, H. Hubeau, H. Basseta, F. Merssona i E. Denisova),
  • 2014 dla Orfeus Music (tria fortepianowe F.I. Dobrzyńskiego i F. Chopina).
  • 2022 dla Chopin University Press (trio Fitelberga i Sonata op.63 na wiolonczelę I fortepian Wajnberga)

Pianistka dwukrotnie była jurorką Seatlle International Festival and  Competition w USA (2013, 2019). Rokrocznie prowadzi też klasę fortepianu podczas Mistrzowskich Kursów Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu (jej metoda pedagogiczna obejmuje częściowo zasady gry na fortepianie prof. Marii Niemiry). Naucza także podczas kursów mistrzowskich Maestro w Suchej – Beskidzkiej.

W 2022 roku realizuje m.in. solistyczny  projekt fonograficzny obejmujący nieznane utwory polskie początku XX wieku, ze środków stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ewa Skardowska jest autorką wielu  artykułów popularno-muzycznych i naukowych oraz książki „O relacjach w trio fortepianowym” (wydawnictwo UMFC, 2014). Zasiada też w zespole redakcyjnym monografii autorskiej UMFC Musica Intellectualis.

Od 2017 roku prowadzi klasę fortepianu w Niepublicznej Szkole Muzycznej w Łomiankach, gdzie oręduje również na rzecz nauczania kameralistyki. Za zgodą dyrektora, Lucjusza Pinkosza tworzy spośród uczniów szkoły małe składy kameralne: duety i tria. Jej uczniowie fortepianu mogą poszczycić się nagrodami konkursów międzynarodowych.