Ewa Skardowska

Posted on by
dr Ewa Skardowska - pianistka, doktor habilitowany i adiunkt Uniwersytetu Muzycznego F.Chopina w Warszawie. Jest absolwentką dyplomowych i podyplomowych studiów pianistycznych tej uczelni w klasach Bronisławy Kawalli i Jana Ekiera oraz Graduate Performance Diploma Program w Peabody Conservatory of Music w Baltimore, USA w klasie Ellen Mack. Jest także laureatką kilku ogólnopolskich konkursów pianistycznych.
Od ukończenia studiów koncertuje jako solistka i częściej -kameralistka. Występowała z wieloma instrumentalistami polskimi: m.in. Adamem Zarzyckim-skrzypce i Piotrem Hausenplasem-wiolonczela w składzie Varsovia Piano Trio; z Anną Karasińską-sopran, Katarzyną Bąkowską i Agnieszką Maruchą-skrzypce, Romualdem Gołębiowskim i Piotrem Lato-klarnet oraz zagranicznymi: saksofonistami Claude’m Delangle’m, Jeanem Penningsem i Davidem Pituchem, a ostatnio tubistą Colby’m Fahrenbach’em. W latach 2006-2016 Koncertowała w wielu krajach świata: Polsce, Francji, Słowenii, USA, Niemczech, Turcji, Czechach, Egipcie, Wlk.Brytanii, Rumunii, Mołdawii, Finlandii, Chinach, Irlandii Płn, Gruzji i Bułgarii.
Była jurorką V Seattle International Piano Competition i wykonawczynią recitalu muzyki polskiej w Benaroya Hall w Seatlle (2013). Jako pedagog i pianista towarzyszący rokrocznie bierze udział w międzynarodowych kursach interpretacji muzycznej w Nowym Sączu (lipiec/sierpień).
W kręgu jej zainteresowań pianistycznych znajdują się utwory kompozytorów polskich, również współczesnych (2 płyty CD z repertuarem polskim: dla DUX/2006 oraz dla Orfeus Music/2013; trzecia płyta zawiera kompozycje fortepianowe i kameralne Andrzeja Kurylewicza/2017).
Ewa Skardowska jest autorką wielu artykułów popularno-naukowych i naukowych o muzyce („Twoja Muza”), dysertacji „O roli pianisty w dydaktyce instrumentalistów” oraz książki „Relacje w trio fortepianowym” (2014). Współtworzy zespół redakcyjny publikacji wieloautorskiej UMFC „Musica Intellectualis”.
Jej pasją jest także pedagogika szkolna. Od września 2016 współpracuje z Niepubliczną Szkołą Muzyczną w Łomiankach. W pracy tej posługuje się autorską metodą uczenia, bazującą na doświadczeniach wyniesionych ze studiów amerykańskich, praktyce estradowej i technice gry wg. szkoły prof. Marii Niemiry.