Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016 Rozpoczęcie roku szkolnego

06.11.2016

Koncert patriotyczny

08.11.2016

I wewnętrzne przesłuchania uczniów sekcji fortepianu (CEA)

16.11.2016

I wewnętrzne przesłuchania uczniów sekcji gitary (CEA)

18.11.2016

I wewnętrzne przesłuchania uczniów sekcji wiolonczeli (CEA)

29.11.2016

II wewnętrzne przesłuchania uczniów sekcji fortepianu, wiolonczeli i gitary (CEA)

13.12.2016

Przesłuchania śródroczne sekcji skrzypiec, wiolonczeli i gitary

16.12.2016

Koncert Chopinowski

16.12.2016

Przesłuchania śródroczne sekcji fortepianu

18.12.2016

Koncert Świąteczno-Noworoczny

13-15.01.2017

II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla młodych wirtuozów im. Leopolda Godowskiego

18-21.01.2017

Przesłuchania CEA sekcji fortepianu

19-21.01.2017

Przesłuchania CEA sekcji skrzypiec

30.01-01.02 2017

Przesłuchania CEA sekcji wiolonczeli

25-28.01.2017

Przesłuchania CEA sekcji gitary

13-26.02.2017

Ferie zimowe

13-18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

22-28.05.2017

XVII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego

06.2017

Egzaminy promocyjne

23.06.2017

Zakończenie roku szkolnego