Opinie o Szkole

Albert Grudziński
Z gratulacjami za tak wspaniale zorganizowany konkurs. Jest to konkurs , który będzie skupiał pianistów z wielu krajów , gdyż już jego pierwsza edycja wskazuje jak dużym cieszy się zainteresowaniem, nawet z tak odległych krajów.
Jeszcze raz proszę przyjąć serdeczne gratulacje.

Albert Grudziński
dyrektor generalny Międzynarodowych Konkursów im. Fryderyka Chopina w Warszawie, juror Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Pianistów "Młody Wirtuoz" im. Leopolda godowskiego


Profesor Ekaterina Murina
Bardzo się cieszę, że miałam możliwość pracować w charakterze jurora Konkursu. Konkurs był zorganizowany doskonale. Jury reprezentujące wysoki poziom profesjonalizmu i życzliwości odkryło nowych młodych artystów- nadzwyczaj utalentowanych i perspektywicznych.
Życzę sukcesów laureatom , a następnym konkursom - nowych artystycznych odkryć.

Profesor Ekaterina Murina
przewodnicząca Katedry Fortepianu, Konserwatorium Muzyczne im. Rimskiego - Korsakowa w Sankt - Peteresburgu, Juror Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Pianistów "Młody Wirtuoz" im. Leopolda Godowskiego w Warszawie


Aleksandra Masłowska
Powołując się na wieloletnią współpracę ze Szkołą Muzyczną w Łomiankach, jako Pedagog Szkoły jest mi bardzo miło zarekomendować Szkołę jako placówkę umożliwiającą profesjonalne kształcenie muzyczne dzieci w Łomiankach.
Profesor Jerzy Romaniuk
Pana Lucjusza Pinkosza znam od paru dobrych lat, kiedy to w 2017 roku zostałem zaproszony do prac jury Międzynarodowego Konkursu im. Juliusza Zarębskiego, którego twórcą i organizatorem przez cały czas jego trwania jest właśnie pan Lucjusz.
Miałem i mam wielką satysfakcję oceniając grę młodych pianistów wraz z prof. Reginą Smendzianką , prof. Drewnowskim i z pianistami z Rosji i Japonii.
Zawsze podziwiam znakomita organizację i koordynację wielu czynników wpływających na znakomity przebieg konkursu.
To wymaga wielkiego talentu i zaangażowania.
Pan Lucjusz Pinkosz jest również dyrektorem Szkoły Muzycznej , której uczniowie często biorą udział miedzy innymi w Konkursie im. J. Zarębskiego o i otrzymują nagrody za swoja grę.
W tym roku Szkoła obchodzi swój dwudziesty rok działalności.
Z tego powodu składam szczere życzenia dalszej owocnej działalności i pokonania wszelkich trudności na drodze osiągnięcia wyznaczonych celów.

Profesor Jerzy Romaniuk
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie


Profesor Nelly Ben Or
Mam nadzieję, że moja króciutka wizyta w tym ciekawym Konkursie i przy tak serdecznym przyjęciu profesora Pinkosza i innych pozostawiam coś praktycznego dla dalszej pracy i rozwoju tych młodziutkich muzyków, którzy brali udział w tym kursie.
Życzę Konkursowi i wszystkim z nim związanym wiele dalszego powodzenia.

Profesor Nelly Ben Or
Autorka Kursu Alexandra prowadzonego w ramach XI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego

Profesor Izabela Korecka - Soszkowska
Uczestnicząc w pracach jury Międzynarodowego Konkursu im. Leopolda Godowskiego chciałabym wyrazić opinię, że jest to znakomita inicjatywa przypomnienia znakomitego pianisty i szansa dla młodych wirtuozów na drodze rozwoju kariery.
Gratulacje dla Organizatorów i życzenia dalszych wspaniałych pomysłów.

Profesor Izabela Korecka - Soszkowska
profesor Akademii Muzycznej w Łodzi, juror Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Młodych Pianistów "Młody Wirtuoz" im. Leopolda Godowskiego w Warszawie.

Profesor Andrzej Jasiński
Z satysfakcją byłem członkiem Jury (przewodniczącym) II Konkursu im. L. Godowskiego.
Konkurs przebiegał sprawnie w bardzo dobrych warunkach dla uczestników, z których wielu prezentowało wysoki poziom pianistyczny.
Gratuluję Panu Dyrektorowi Lucjuszowi Pinkoszowi znakomitej organizacji i życzę dalszych sukcesów.

Profesor Andrzej Jasiński
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
nauczyciel laureata I nagrody na chopinowskim konkursie w 1970 r. Krystiana Zimmermana, przewodniczący Jury Międzynarodowych Konkursów im. Fryderyka Chopina w Warszawie, juror Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Pianistów "Młody Wirtuoz" im. Leopolda Godowskiego w Warszawa.


Barbara Sas-Topolnicka
Dr Lucjusz Pinkosz legitymuje się kwalifikacjami zawodowymi i pedagogicznymi w zakresie nauczania gry na fortepianie. Poszerzał wiedzę i umiejętności na kursach mistrzowskich. Jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym we Francji. prowadzi działalność koncertową jako pianista i dyrygent.
Od 2005 roku z wielkim zaangażowaniem kieruje Niepubliczną Szkoła Muzyczną I st. w Łomiankach, prowadząc równocześnie klasę fortepianu. Jego uczniowie uzyskują nagrody na konkursach.
Działalność organizatorska i pedagogiczna dr. Lucjusza Pinkosza wpływa na upowszechnienie kultury muzycznej. Nawiązanie owocnej współpracy z samorządem lokalnym zaowocowało zorganizowaniem Dziecięcego Konkursu Muzycznego.
Popieram wniosek o nadanie dr Lucjuszowi Pinkoszowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Barbara Sas - Topolnicka
Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej


Profesor Beata Bilińska
"Sympatyczna , miła publiczność, wyjątkowa , gorąca atmosfera podczas Koncertu Inaugurującego VI Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. J. Zarębskiego spowodowały, że wydarzenie to na długo pozostanie w mej pamięci..."

Profesor Beata Bilińska
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, laureatka I Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Monza (Włochy)

Miłosz Manasterski
Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach jest bardzo ważnym partnerem dla Centrum Kultury w Łomiankach. Współdziałamy od wielu lat skutecznie popularyzując muzykę klasyczną i jej młodych wykonawców. Szczególnym wydarzeniem w naszym artystycznym życiu jest Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego, którego jesteśmy gospodarzami. Dzięki Niepublicznej Szkole Muzycznej Centrum Kultury i całe nasze miasto rozbrzmiewa pięknymi akordami młodych artystów. Z okazji jubileuszu życzymy Szkole jak i jej Dyrektorowi - Lucjuszowi Pinkoszowi - kolejnych wspaniałych dwudziestu lat sukcesów w pracy pedagogicznej i popularyzatorskiej - koniecznie we współpracy z naszą instytucją kultury!

Miłosz Manasterski
Dyrektor Centrum Kultury w Łomiankach


Profesor Maria Niemira
Współpracuję z Niepubliczną Szkołą Muzyczną I stopnia w Łomiankach od 12 lat prowadząc klasę fortepianu. Mogę podkreślić, że Szkoła w Łomiankach przywiązuje dużą wagę do kształcenia artystycznego i wychowania młodych przyszłych artystów poprzez występy estradowe.
Szkoła w Łomiankach organizuje cykliczne koncerty, w których występują sami uczniowie, np. Koncerty Chopinowskie czy Koncerty Muzyki Polskiej, które odbywają się w salach koncertowych Łomianek i Warszawy, m.in. w Łazienkach Królewskich, Galerii Porczyńskich, Zamku Królewskim i Filharmonii Narodowej. W koncertach tych biorą udział również wybitni pianiści, laureaci międzynarodowych konkursów pianistycznych zapraszani przez dyrektora Szkoły w Łomiankach.
Moi uczniowie odnoszą sukcesy w konkurach i przesłuchaniach, m.in, organizowanych przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną w Łomiankach Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego, gdzie zdobyli tytuły laureata i wyróżnienie. (...)

Profesor Maria Niemira
autorka książki "Jak zdobyć, utrzymać i rozwijać technikę pianistyczną"
Natalia Gidlewska
Pamiętam do dziś swoje początki z muzyką...
Gdy miałam ponad trzy lata Mama zaprowadziła mnie do Szkoły Muzycznej w Łomiankach. Profesor Lucjusz Pinkosz przyjął mnie z pewną dozą niepewności, zważywszy na mój wiek.
Pod jego opieką małymi kroczkami, poprzez zabawę, przekraczałam kolejne etapy nauki gry na fortepianie. Niewiele czasu minęło a bajki, które grałam na fortepianie, przeobraziły się w poważne dzieła muzyczne.
Szkoła Muzyczna w Łomiankach dała mi solidne podstawy, a przede wszystkim, niesamowicie zachęciła mnie do dalszego poznawania świata muzyki.
I tylko dzięki pedagogicznemu podejściu profesora Lucjusza Pinkosza mogłam w tak młodym wieku poznać i rozwijać swoją pasję.
Obecnie jestem studentką drugiego roku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie altówki.
Każdemu życzę, aby tak wyglądały jego początki zaprzyjaźnienia się z muzyką, która staje się sposobem na życie.

Natalia Gidlewska
studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
Rektor dr hab. Marek Konopczyński
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie od kilku lat współpracuje na płaszczyźnie edukacyjno-kulturalno-społecznej z Niepubliczną Szkołą Muzyczną w Łomiankach. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i wzajemny udział w organizowanych przez oba podmioty przedsięwzięciach uprawnia naszą Uczelnię do wyrażenia słów uznania i zadowolenia z prowadzonej współpracy.
Szczególną uwagę zwraca aktywne zaangażowanie władz Szkoły w podejmowanie inicjatyw kulturalnych i muzycznych na rzecz środowiska lokalnego, a także przedsięwzięcia międzynarodowe jak na przykład Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego z udziałem uczniów Szkoły. (...)


dr hab. Marek Konopczyński
Rektor Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
Starosta Jan Żychliński

Kultura jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Kultura stanowi niezaprzeczalną wartość: wzbogaca, rozwija i umacnia człowieczeństwo zarówno w nas samych, jak i całym społeczeństwie. Troska o kulturę i pielęgnowanie tradycji regionalnych owocuje bogactwem różnorodnych działań kulturotwórczych, podtrzymujących kult wartości. Każdego roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, które w większości inicjowane są przez podmioty działające w sferze kultury, dbające o pielęgnowanie i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców. Jednym z takich podmiotów jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach, która w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia powstania.
Obchodzony jubileusz stanowi okazję do podsumowania dorobku szkoły. Szkoła od początku swojego istnienia prowadzi aktywną działalność edukacyjną. W placówce kształci się kilkudziesięciu adeptów sztuki, którzy poszerzają swoją wiedzę o kulturze i rozwijają zdolności muzyczne. Uczniowie uczestniczą również w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach w Polsce i zagranicą, zdobywając przy tym liczne nagrody oraz wyróżnienia. Absolwenci Szkoły są dziś aktywnymi muzykami, powracają do powiatu pracując w tutejszych szkołach i parafiach jako nauczyciele, dyrygenci chórów i organiści. (...)


Jan Żychliński
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Karol Radziwonowicz
W ciągu ostatnich paru lat mam przyjemność uczestniczyć w pracach jury Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach.
Z dużą satysfakcją odnotowałem fakt, że konkurs ten od samego początku cieszył się dużą popularnością wśród dzieci, a liczba zgłoszeń z roku na rok wzrasta. Początkowo był to konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół niepublicznych, Później rozrastał się w miarę zainteresowania kandydatów do tego stopnia, że zeszłoroczny konkurs miał nawet rangę międzynarodową. Uczestniczyły w nim bowiem również dzieci z dalekiej Portugalii.
Świadczy to dobitnie o tym, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu działalność. W moim przekonaniu jest to jeden z nielicznych konkursów dla dzieci w tym przedziale wiekowym, w którym mają możliwość zaprezentowania swoich wszechstronnych zdolności w różnych dziedzinach muzycznych: fortepian, flet, skrzypce, gitara, a nawet w tak trudnej sztuce jaką jest kameralistyka. Daje to możliwość wszechstronnego rozwoju muzycznych zdolności dziecka. (...)

Karol Radziwonowicz - pianista

Rodzice Kacpra i Julii Konopczyńskich
"...nasze dzieci są absolwentami Szkoły. W trakcie kilku lat nauki można było zauważyć dużą troskę dyrekcji szkoły oraz nauczycieli o wszechstronny rozwój muzyczny naszych dzieci oraz dbałość o merytoryczny poziom zajęć. Podobna opinię wyrażali też inni rodzice.
Niepubliczna Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Łomiankach znana tez jest z licznych inicjatyw społecznych i muzycznych zarówno o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym. W ten właśnie sposób umożliwia ona udział swoich uczniów w wielu interesujących wydarzeniach , m.in. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego ( w którym nasza Córka została laureatką) , czy też Wieczorów z Muzyka odbywających się w warszawskich kościołach..."
Piotr Hausenplas
Po raz kolejny miałem wielką przyjemność uczestniczenia w pracach jury Konkursu im. Juliusza Zarębskiego.
Życzę Organizatorom dalszych sukcesów w propagowaniu twórczości Zarębskiego przez zdrową artystyczna konkurencję.

Piotr Hausenplas
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Juror Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego
prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska
Serdecznie dziękuję za wspaniałą inicjatywę - a przede wszystkim za obecność kameralistyki, naszej muzycznej królowej.

prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Juror Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego
prof. Rafał Kwiatkowski
Serdecznie gratuluję tak wspaniałej inicjatywy i ogromnie sie cieszę, że mogłem pomóc i posłuchać jednocześnie wielu wspaniałych młodych wiolonczelistów.

prof. Rafał Kwiatkowski
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Juror Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego
Paweł Wakarecy
Serdeczne podziękowania za zaproszenie i wspaniałą atmosferę na Koncercie. Będzie co wspominać.

Paweł Wakarecy
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Juror Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Leopolda Godowskiego "Młody Wirtuoz", uczestnik Koncertu Chopinowskiego w Łomiankach, 23 XI 2012
Rinko Kobayashi
Szanowny Panie Dyrektorze,
dziękuję bardzo za zaproszenie do jury Konkursu. Życzę dalszego rozwoju dla Konkursu Godowskiego, żeby w przyszłości stał się najważniejszym konkursem w Polsce i na świecie.

Rinko Kobayashi
Juror Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Leopolda Godowskiego "Młody Wirtuoz"
dr Apoloniusz Kodura
Spotkaliśmy się z bardzo profesjonalnym podejściem komisji egzaminacyjnej i Dyrekcji Szkoły... Atmosfera panująca w szkole, w tym kontakt z nauczycielami oraz organizowane koncerty są dla nas bardzo ważne świadczą o wysokim poziomie merytorycznym. Opieka i dbałość nad edukacją muzyczną ze strony nauczycieli jest bardzo profesjonalna.
Należy podkreślić, że poza zajęciami szkolnymi, przeprowadzane są cykliczne koncerty, np. Bożonarodzeniowy, Patriotyczny z okazji 11 listopada etc. Podczas koncertów przed publicznością prezentują swoje umiejętności, zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Wnętrza, w których odbywają sie koncerty są dobrane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą oprawę dla występów naszych dzieci (sala widowiskowa Domu Kultury w Łomiankach, kościoły, Galeria Porczyńskich).
Doświadczenie pedagogiczne, wzmacnianie uczniów w dążeniu do doskonalenia umiejętności artystycznych, jak i pracy nad sobą , nad tremą, samodzielnością na scenie są nieocenionym atutem Dyrekcji i Nauczycieli Szkoły.
Wartości, które niesie edukacja artystyczna w szkole ma niebywałe znaczenie w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży. Treści nawiązują do polskiej tradycji , która na licznych obchodach świąt narodowych , jest kultywowana w młodym pokoleniu.
Szkoła stanowi bogactwo edukacyjne całej społeczności Łomianek i części Bielan. Upowszechnianie edukacji muzycznej oraz promowanie talentów, rozwijanie ich także u dzieci z niżej uposażonych rodzin, jest tradycją szkoły.
Obserwujemy rozwój naszej córki na przestrzeni lat uczęszczania do szkoły. Jej kultura bycia, estetyka doboru czy wykonywania choćby prac plastycznych, doboru utworów do śpiewu, wyboru zajęć i zainteresowań, są głęboko inspirowane i wzmacniane wiedzą zdobyta w szkole..

dr Apoloniusz Kodura
Rodzic czwórki uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach
Jacek Subociałło
"... Wysoko cenie sobie współpracę z dyrektorem szkoły Panem Lucjuszem Pinkoszem, który wykazuje sie dużym wyczuciem i zrozumieniem w różnego rodzaju sytuacjach szkolnych. Wspiera uczniów tworząc przyjazną atmosferę na egzaminach czy koncertach, a jako doświadczony pianista niejednokrotnie udziela bardzo cennych rad nauczycielom"

Jacek Subociałło
Nauczyciel Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach
Ewa Derentowicz
"... Profesor Lucjusz Pinkosz dbał o to, by wszystkie lekcje odbywały się zgodnie z planem. troszczył się o poziom nauczania, nawiązując kontakty z wybitnymi pedagogami, zapraszając ich do udziału w pracy szkoły. Dzięki temu miałam przyjemność uczestniczyć w obradach komisji egzaminacyjnej z panią profesor Marią Niemirą i innym nauczycielami, pedagogami o ustalonej renomie.
Niewątpliwą zasługa profesora Lucjusza Pinkosza jest zainicjowanie, a potem rokroczna organizacja Konkursu im. Juliusza Zarębskiego, który na stałe wszedł on do kalendarza konkursów, przyjmując coraz więcej uczestników, nawet z całego świata.
Pan Lucjusz Pinkosz jest znakomitym artystą, a jednocześnie świetnym pedagogiem."

Ewa Derentowicz
pedagog Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach