Oferta programowa

Posted on by

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia proponuje następującą ofertę zajęć popołudniowych w ramach zajęć z programem szkoły muzycznej I stopnia w cyklach 6 – letnim (zwanym „Dziecięcym” dla dzieci do lat 10) i 4 – letnim („Młodzieżowym” dla młodzieży od lat 11).

Prowadzimy kompleksową edukacje muzycznym w trybie szkolnym szkoły muzycznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczymy gry na rożnych instrumentach w trybie zajęć indywidualnych , m.in. na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, także naukę śpiewu. W trybie zajęć grupowych jest prowadzony chór, zespół kameralny i orkiestra szkolna, a także zajęcia teoretyczne: kształcenie słuchu, audycje muzyczne i ruchowo – teoretyczne (rytmika). Zajęcia prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach specjalistycznych muzycznych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne dające uprawnienia pracy w szkole pedagogicznych. W sekcjach instrumentalnych uczą muzycy z doświadczeniem i osiągnięciami estradowymi, wśród których są laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych.

Prowadzimy zajęcia również w trybie ogniska muzycznego z dowolnym doborem przedmiotów muzycznych.

Przy szkole działa też Dział dla Przedszkolaków dla dzieci od lat 4, którym proponujemy zajęcia adaptacyjne (kształcenie słuchu z rytmiką i lekcje gry na instrumencie).

A oto proponowany program zajęć w kompleksie programu szkoły muzycznej:
Cykl 6-letni ( tzw. „dziecięcy”), do którego są przyjmowane dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Wykaz przedmiotów w wymiarze tygodniowym dla klasy 1-3:

 • Instrument główny 2 x 30 min.
 • Rytmika z kształceniem słuchu 2 x 45 min.
 • Zespół wokalny lub rytmiczny 1 x 45 min.
 • Akompaniament (dotyczy sekcji instrumentalnych bez sekcji pianistycznej) 1 x 15 min.
 • Chór lub orkiestra fakultatywnie 45 min. lub 2 x 45 min.

Wykaz przedmiotów w wymiarze tygodniowym dla klasy 4-6:

 • Instrument główny 2 x 45 min.
 • Kształcenie słuchu 2 x 45 min.
 • Audycje Muzyczne 1 x 45 min.
 • Fortepian dodatkowy w klasie 4 i 5 (dotyczy sekcji instrumentalnych poza pianistyczną) 1 x 30 min.
 • Chór lub orkiestra lub zespół kameralny 2 x 45 min.
 • Akompaniament (dotyczy sekcji instrumentalnych poza pianistyczną) 1 x 15 min.

Po ukończeniu cyklu uczeń otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia szkoły I-go stopnia.

Cykl 4-letni (tzw. „młodzieżowy”), do którego przyjmowani są uczniowie powyżej 11-go roku życia.

Przedmioty w wymiarze tygodniowym:

 • instrument główny: 2 x 45 min.
 • Kształcenie słuchu: 2 x 45 min.
 • Audycje muzyczne: 1 x 45 min.
 • Orkiestra, Chór lub Zespół: 2 x 45 min.
 • Akompaniament (dotyczy sekcji instrumentalnych poza sekcja pianistyczną) 1 x 15 min.

Po ukończeniu cyklu uczeń otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I-go stopnia.

Nauka jest płatna w formie miesięcznego czesnego o stałej wysokości. W roku szkolnym są dwie tzw. sesje egzaminacyjne, która ma zadanie określenia poziomu wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie semestru / roku szkolnego.

Szkoła organizuje koncerty, stanowiące nieodłączny element edukacji, które dają możliwość uczniom estradowej prezentacji. Koncerty te organizowane są z okazji m.in. rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada, rocznicy Konstytucji 3 maja, są to Koncert Wigilijno – Noworoczne, Koncerty Szkoły itp.

Organizujemy również koncerty poza siedziba w pięknych salach koncertowych Warszawy (Filharmonia Narodowa, Zamek Królewski, Galeria Porczyńskich. Łazienki Królewskie).

Jesteśmy organizatorami Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego dla

dzieci i młodzieży, w którym udział biorą nasi najbardziej zaawansowani uczniowie (www.konkurs-zarebski.eu) i Międzynarodowego Konkursu pianistycznego im., Leopolda Godowskiego „Młody Wirtuoz” (www.godowski-konkurs.eu).

Nasza Szkoła bierze udział również w projektach międzynarodowych w ramach współpracy zagranicznej biorąc udział m.in. w imprezach za granicą.

Współpracujemy z dyrekcją szkoły, gdzie Szkoła Muzyczna prowadzi zajęcia edukacji muzycznej (wspólne koncerty, audycje, występy itp.).

Zapraszamy do naszej Szkoły !