Lucjusz Pinkosz

Posted on by
dr LUCJUSZ PINKOSZ

Zasłużony dla Kultury Polskiej


Lucjusz Pinkosz ukończył Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. J.Wobożila. Dyplom ukończenia wyższych studiów pianistycznych otrzymał w Konserwatorium Muzycznym im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie (Prof. L.Vaintraub, I.Riabov). Studia podyplomowe odbył na Wydziale Kameralistyki Fortepianowej w Konserwatorium w Kijowie (prof. R.Golubieva, prof. Tsarevitsch). Następnie asystent na tej uczelni.
Dr nauk w zakresie historii sztuki. Brał udział w międzynarodowych konferencjach muzykologicznych (temat: twórczość polskich kompozytorów), w mistrzowskich kursach pianistycznych (m.in. imienia S.Rachmaninowa w Tambowie w Rosji, prowadzonych przez A.Aleksandrowa i V. Mierżanowa).

Laureat krajowych (Kalisz, Lublin) i międzynarodowych konkursach pianistycznych (Praga), Brest (Francja), gdzie otrzymał II nagrodę w kategorii „Fryderyk Chopin”.

Koncertował jako pianista i dyrygent w Polsce, Ukrainie, Francji, Portugalii ,Belgii. Nagrywał dla radia i TV.

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej o statusie szkoły publicznej w Łomiankach k/Warszawy (rok założenia 1995), gdzie prowadzi również klasę fortepianu. Delegacja Szkoły w Łomiankach jako jedyna szkoła z Polski, wzięła udział m.in. w specjalnym promocyjnym koncercie muzyki polskiej w miejskim Ratuszu w Fundao (Portugalia) 1 maja 2004 r. w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej (gratulacje z siedziby UE).

Propagator muzyki polskiej. Organizator szeregu koncertu propagujących muzykę polską.

W 2000 r. zorganizował Międzynarodowe Konkursy Muzyczne im. Juliusza Zarębskiego, których celem jest przede wszystkim propagowanie twórczości polskich kompozytorów, w tym zapomnianych. Dyrektor Międzynarodowych Konkursów Muzycznych im. Juliusza Zarębskiego (www.konkurs-zarebski.eu). Laureaci Konkursu występują w Brukseli w Parlamencie Europejskim. W roku 2009 zainicjował Festiwal Pianistyczny „W kręgu muzyki Fryderyka Chopina”, koncerty odbywają się w różnych miastach w Polsce. Dyrektor Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych "Młody Wirtuoz " im. Leopolda Godowskiego.

Fundator i prezes Fundacji Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego, mającej na celu propagowanie twórczości polskich kompozytorów. Jest zapraszany do jury międzynarodowych konkursów muzycznym m.in. Rosji , Portugalii, Estonii.
Odznaczony przez Ministra Kultur i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".