Lucjusz Pinkosz

Posted on by

dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej  o statusie szkoły publicznej w Łomiankach

Lucjusz Pinkosz ukończył z wyróżnieniem POSM I st. na Miodowej (I koncert fortepianowy L. van Beethovena z orkiestrą w Filharmonii Narodowej w Warszawie), Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. J.Wobożila (I koncert fortepianowy Fr. Chopina z orkiestrą w FN). Dyplom ukończenia wyższych studiów pianistycznych otrzymał w Konserwatorium Muzycznym im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie (Prof. L.Vaintraub, I.Riabov). Studia podyplomowe (aspirantura) ukończył z oceną bardzo dobrą  na Wydziale Kameralistyki Fortepianowej w Konserwatorium w Kijowie (prof. R.Golubieva, prof. Tsarevitsch). Następnie asystent na tej uczelni. W składzie orkiestry symfonicznej w Kijowie brał udział w nagraniach premierowych dzieł m.in. Giji Kanczelli i Valentina Silvestrova.

Dr nauk w zakresie historii sztuki. Brał udział w międzynarodowych konferencjach muzykologicznych, w mistrzowskich kursach pianistycznych (m.in. imienia S.Rachmaninowa w Tambowie w Rosji, prowadzonych przez A.Aleksandrowa i V. Mierżanowa).

Laureat krajowych  i międzynarodowych konkursów pianistycznych (Praga), Kijów, Brest (Francja, II nagrodę w kategorii „Fryderyk Chopin”). Koncertował jako pianista i dyrygent w Polsce, Ukrainie, Francji, Portugalii, Belgii. Inicjator i wykonawca „Paderewski Piano Duo”.  Nagrywał dla radia i TV.

Założyciel i dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej o statusie szkoły publicznej w Łomiankach k/Warszawy (rok założenia 1995), gdzie prowadzi również klasę fortepianu. Delegacja Szkoły w Łomiankach jako jedyna szkoła z Polski, wzięła udział m.in. w specjalnym promocyjnym koncercie muzyki polskiej w miejskim Ratuszu w Fundao (Portugalia) 1 maja 2004 r. w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej (gratulacje z siedziby UE).

Organizator cyklów  koncertów propagujących muzykę polską, m.in. „Recitale mistrzów’, „Koncerty Muzyki Polskiej”, „Koncerty Chopinowskie”.   Organizator (w 2000 roku) i dyrektor Międzynarodowych Konkursów Muzycznych im. Juliusza Zarębskiego (www.konkurs-zarebski.eu). Laureaci Konkursu występują m.in.  w Brukseli w Parlamencie Europejskim, Na Zamku Królewskim i Filharmonii Narodowej w Warszawie. W roku 2009 zainicjował Festiwal Pianistyczny „W kręgu muzyki Fryderyka Chopina”. Organizator i dyrektor Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych „Młody Wirtuoz ” im. Leopolda Godowskiego.

Fundator i prezes Fundacji Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego, mającej na celu propagowanie twórczości polskich kompozytorów. Jest zapraszany do jury międzynarodowych konkursów muzycznym m.in. Rosji , Portugalii, Estonii, Warszawie.  Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ukończył studia podyplomowe  na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji z oceną bardzo dobrą.