Swietłana Dumańska – Pinkosz

Posted on by

mgr Swietłana Dumańska absolwentka Konserwatorium Muzycznego im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie w klasie fortepianu uzyskując kwalifikację wirtuozowską. Współpracowała tamże na Wydziale Muzyki Kameralnej (kameralistka i akompaniator). Laureatka Konkursu Muzycznego w Kijowie.
Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka (Teatr Wielki w Warszawie, Trio Solistów Filharmonii Narodowej, a także w duecie fortepianowym „Juliusz Zarębski PIano Duo”).
Uczestniczka kursów muzyki dawnej. Pedagog i akompaniator Kijowskiej Akademii Muzycznej im. P.Czajkowskiego, a także szkół szkół muzycznych średniego stopnia.
Koncertowała w Polsce i zagranicą m.in. w Rosji, Francji, Portugalii, Belgii, Ukrainie.
Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji.