Swietłana Dumańska – Pinkosz

Posted on by

Absolwentka Konserwatorium Muzycznego  im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie w klasie fortepianu, gdzie uzyskała kwalifikację  wirtuozowską, kameralistyczną  i pedagogiczną z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem.  Po otrzymaniu dyplomu  współpracowała  na Wydziale Muzyki Kameralnej w tymże Konserwatorium  jako kameralistka i akompaniator, gdzie uczestniczyła w konkursach kameralnych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Laureatka I nagrody Konkursu Pianistycznego w Kijowie wykonując Koncert fortepianowy M. Skoryka z orkiestrą symfoniczną w Sali Wielkiej kijowskiego konserwatorium. Uczestniczka kursów wykonawstwa muzyki dawnej i  muzyki kameralnej.

Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka. Występowała w składzie Tria Solistów Filharmonii Narodowej, a także w duecie fortepianowym „Paderewski Piano Duo”.

Występowała  w koncertach muzyki polskiej z wybitnymi instrumentalistami: Jadwigą Kotnowską, Piotrem Cegielskim, Piotrem Hausenplasem. Brała udział w nagraniu dla radia „Koncert na rzecz Stowarzyszenia Żydów na Ukrainie”, licznych koncertach m.in.  w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, koncertach z okazji jubileuszu K PN,  w salach koncertowych WTM, koncertach edukacyjnych w Filharmonii Narodowej, Akademii Muzycznej im. F. Chopina i Galerii Porczyńskich, Koncercie Inauguracyjnym Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. J. Zarębskiego (Zamek Królewski w Warszawie) . Wystąpiła też w Centrum Polskim w Brukseli i w szeregu  koncertach kameralnych organizowanych przez Fundację Kultury i Edukacji im. Juliusza  Zarębskiego. Koncertowała w Polsce i zagranicą,  m.in. w Rosji, Francji, Portugalii, Belgii,  Ukrainie.

Jako pianistka akompaniator w Teatrze Wielkim Operze Narodowej współpracowała z solistami sekcji wokalnej i tańca przygotowując  spektakle do realizacji.

Działalność pedagogiczną prowadziła w Konserwatorium Muzycznym w Kijowie, a jako akompaniator w Liceum Muzycznym im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Obecnie jest wicedyrektorem Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach, gdzie prowadzi klasę fortepianu i akompaniament.

Ukończyła studia podyplomowe  na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji.