Julia Grzegorzewska

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie wiolonczeli Tomasza Lisieckiego. W czerwcu 2021 r. ukończyła studia jako magister z wyróżnieniem.

Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, również w dziedzinie kameralistyki. Uzyskała m.in. II nagrodę w IV Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2015), I lokatę w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym w Sochaczewie (2015), V miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych im. Bohdana Warchala „Talents for Europe” w Dolnym Kubinie (2017) i I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Bach Solo Competition 2020 w Poznaniu.

W latach 2014–2016 była stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, a w 2015 r. – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2018 r. otrzymywała także stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem wybitnych pedagogów, takich jak Kazimierz Michalik, Arto Noras, Andrzej Zieliński, Stanisław Firlej, Roberto Trainini, Wolfgang Emanuel Schmidt, Maria Szwajger-Kułakowska, Marcin Sikorski, Marcin Zdunik czy Bartosz Koziak.

Od lat aktywnie udziela się koncertowo i bierze czynny udział w wielu projektach muzycznych w Polsce i za granicą, wśród których można wyróżnić m.in. Santander Orchestra i Akademię Sinfonia Varsovia. W 2020 roku była uczestniczką programu Akademia NOSPR